Озеленяване

Ако искате да озелените двора, блока, дома или градината си, ние със своите професионални знания и компетенции ще създадем перфектната за Вас градина.

Виж каталог

Изграждане на площадки

Изграждане на площадки за игра на открито, спортни площадки и фитнес на открито, за всички възрастови групи. Най-важно е детската площадка да е безопасна за Вашите деца.

Виж каталог

Строителство

Строително – монтажни работи по екстериорни настилки и вертикална планировка, изграждане на метални, дървени и комбинирани от метал и дърво конструкции.

Виж каталог

Експерти с над 10 години опит

Всеки е построил своя дом на мечтите, ако не реално, то поне в мислите си. Нашата задача е да осъществим вашите мечти.
Ключът към изграждането и успешното реализиране на всяка една поръчка и задача е в отделянето на време и енергия за определяне на индивидуалните черти, нужди и неща, които се харесват или не на отделните клиенти.

ОСНОВНА ДЕИЙНОСТ НА БОРЕЛА ЕООД СА:

Изграждане и поддържане на паркове, лесопаркове, алеи и др.

Моделиране на терена (изкопно-насипни работи и доставка на земни маси)

Външно и вътрешно озеленяване на хотели и хотелски комплекси, офис сгради, бензиностанции, заведения за обществено хранене и др.

Обществени поръчки с предмет “Поддържане на зелените площи, поддържане на парковото обзавеждане, чистота в зелените площи, насаждения, инфраструктура и паркови елементи”

Предлагаме уникални и същевременно рационални решения за организацията и аранжирането на вашата градина или двор

 • изграждане на детски и спортни площадки, фитнес на открито
 • проектиране на комбинирани от дърво и метал конструкции
 • монтаж на паркова мебел
 • ландшафтен дизайн
 • озеленяване

 СЪОБЩЕНИЕ

петък, ноември 2016

„Борела“ ЕООД
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно намерение: Реконструкция и модернизация на оранжерии 250м2 в част от поземлени имоти №80906.69.46, №80906.69.47 местност „Андончов гроб“ в землището на с. Черни връх, община Камено, Изграждане на ажурна ограда около поземлени имоти №80906.69.3, №80906.69.4, №80906.69.46, №80906.69.47 – 480м. Изграждане на постройка за съхранение на инвентар и продукция – 60м2 в поземлен имот №80906.69.47 местност „Андончов гроб“ в землището на с. Черни връх, община Камено. Изграждане на малка фотоволтаична система за собствени нужди върху постройката за съхранение на инвентар и продукция. Изграждане на ограда за имот в поземлен имот №80916.49.16, местност „Кирова воденица“ в землището на с. Черни връх, община Камено – 112м.

 

 СЪОБЩЕНИЕ

петък, ноември 2016

„Борела“ ЕООД
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно намерение: Изграждане на пътна връзка към обект: „Складова база в имоти №80916.69.3, №80906.69.4 и №80916.69.47, в мест. „Андончов гроб“ в землището на с. Черни връх, общ. Камено на път II -79, „Средец-Бургас“, км. 81+555 дясно“. Целта на инвестиционното намерение е да се осигури транспортен достъп от републиканския път II -79, „Средец-Бургас“ до имоти №80916.69.3, №80906.69.4 и №80916.69.47 в местността „Андончов гроб“ в землището на с. Черни връх, общ. Камено. Имота е собственост на „Борела“ ЕООД и в него се изгражда „Складова база“. Транспортното обслужване на имота ще се извършва еднопосочно в посока Средец – Бургас по локалното платно с вход от съществуващо заустване при км 81+435 дясно и изход пред имотите при км 81+578. Достъпа до обекта ще става от общ вход-изход пред имота. Предвижда се изграждане на допълнителна лента за дясно завиващите МПС от главното направление, лентата ще е с ширина 3м. и ще се състои от преход с дължина Lпр.=30м. и отсечка за забавяне Lзаб.=55м. Общата дължина на новоизградената лента ще е с дължина 85м.

Свали

Работно Време

 • 5 ДНИ В СЕДМИЦАТА
  08:00 - 18:30

 • ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ
  +359 87 892 3950
  +359 87 870 7147